Czym jest prostownik i jak go używać?

 

Prostowniki samochodowe to urządzenia powszechnie stosowane, których posiadaczem jest niemal każdy kierowca w naszym kraju. Zadaniem wykonywanym przez prostownik jest zmiana napięcia energii elektrycznej – z prądu przemiennego na stały. Dzięki temu prostownik może naładować akumulator samochodowy w momencie jego rozładowania. Stosowanie prostowników niesie z sobą również inne korzyści, pozwalając m.in. na przedłużenie żywotności akumulatorów. W tym artykule rozwijamy ten temat prezentując najważniejsze informacje na temat zastosowania prostowników.

Podłączanie prostownika i akumulatora

Pierwszym zadaniem osoby pragnącej naładować akumulator będzie podłączenie go do prostownika. W tym celu należy wyprowadzić akumulator z pojazdu lub też przeprowadzić jego ładowanie bez wykręcania (ale po odłączeniu). W tym drugim przypadku konieczne będzie zastosowanie prostowników z mikroprocesorem które przeciwdziałają wystąpieniu awarii i uszkodzeniu elektroniki samochodu.

Rozpoczęcie ładowania akumulatora jest dość proste, jednak wymaga zachowania uwagi przy łączeniu klem prostownika. Należy połączyć czerwony z biegunem plusa, a czarny z biegunem minusa. Następnie łączymy prostownik z źródłem zasilania, po czym urządzenie powinno zainicjować ładowanie.

Jak długo trwa ładowanie akumulatora?

Ciężko udzielić jednoznacznej odpowiedzi – na spodziewany czas ładowania wpływa zarówno pojemność akumulatora jak i rodzaj zastosowanego prostownika. Jeśli korzystamy z prostowników standardowych, konieczne będzie przestrzeganie zaleceń producenta i zachowanie nadzoru.

W przypadku urządzeń posiadających mikroprocesor, dopasowanie napięcia, czasu ładowania oraz trybu działania powinno nastąpić automatycznie. Urządzenia takie nie wymagają obsługi, a wszystkie etapy procesu ładowania nastąpią bez ingerencji użytkownika: diagnostyka, ładowanie główne, ładowanie końcowe. Na koniec prostowniki automatyczne przechodzą w stan czuwania.

Jak rozpoznać, że akumulator jest już naładowany?

Ostatni etap pracy prostownika polega na utrzymywaniu napięcia na optymalnym poziomie, około 95-100 procent. W momencie jego osiągnięcia, prostownik powinien podświetlić odpowiednią diodę informującą, co jest jednoznaczne z możliwością jego odłączenia. Bardziej zaawansowane i nowoczesne urządzenia mogą zasygnalizować zakończenie pracy za pomocą komunikatów wyświetlanych na ekranie.

Niektórzy korzystają też ze starszych modeli prostowników, pozbawionych zarówno diody jak i wyświetlacza. W ich przypadku moment zakończenia ładowania rozpoznamy obserwując zachowanie wskazówki amperomierza. Gdy spada blisko wartości 0, oznacza to, że akumulator został naładowany.

Użytkowanie prostownika nocą?

Prostowniki powinny być wykorzystywane jedynie pod nadzorem. Dlatego nie zaleca się ładowania akumulatora przez noc. Możliwe jest co prawda bezpieczne wykorzystanie prostowników z mikroprocesorem, które samoczynnie przełączają się na program podtrzymywania. Mimo wszystko warto jednak unikać ich dłuższej pracy bez nadzoru.